Trainingen

De trainingen vinden groepsgewijs en verdeeld in leeftijdscategorie, een maal per week plaats onder leiding van een of meer gediplomeerde en deskundige begeleiders in het zwembad "De Joffer" te Voerendaal.
Alle trainingen kennen een vast stramien waarin ondermeer aandacht geschonken wordt aan zaken als bevordering van de zwemvaardigheid en bewegingsvrijheid alsmede verbetering van de lichamelijke conditie, zowel op individuele basis als in groepsverband. In het algemeen kent een training de volgende indeling:
10 minuten warming-up
20 minuten bevordering van de zwemvaardigheid
20 minuten bevordering van de lichamelijke conditie
10 minuten spel
Binnen dit kader wordt iedere trainer de vrijheid geboden dit naar eigen inzicht in te vullen doch daarbij zorgdragend voor voldoende variatie en begeleiding. In principe bestaat daarbij de mogelijkheid dat trainers en leden gezamenlijk invulling hieraan geven.

Junioren dienen minimaal in het bezit te zijn van de zwemdiploma’s A en B.