Lidmaatschap

Contributie

Junioren €9,50 per maand
Senioren

€9,50 per maand

€11,00 per maand 18+

Volwassenen-A €11,00 per maand
Volwassenen-B €11,00 per maand
Betaling van de contributie kan uitsluitend middels automatische incasso geschieden. Ieder nieuw lid machtigt Aqua Chlora daartoe, door het invullen van de daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. De contributie wordt dan automatisch, aan het begin van iedere maand, van de bank- of girorekening afgeschreven.

Aanmelding lidmaatschap

Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de kassa in Sporthal De Joffer.
Tevens is het mogelijk om het aanmeldingsformulier hier te downloaden. Klikt u daarvoor op deze link:
Aanmeldingsformulier Aqua Chlora

Opzegging lidmaatschap

Door schriftelijke afmelding dan wel kennisgeving via e-mail.