Welkom bij Aqua Chlora!

Zwemvereniging Aqua Chlora is opgericht in 1973 door een groep van recreatieve zwemmers. Het doel van dit verenigingsverband was op gezette tijden en onder deskundige leiding de zwemsport te bedrijven. Inmiddels is Aqua Chlora uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met meer dan honderd leden tussen zes en zestig jaar, verdeeld over vier groepen.

In tegenstelling tot veel andere verenigingen ligt bij Aqua Chlora de nadruk vooral op recreatie en veel minder op prestatie. Aqua Chlora beoogt op deze wijze wekelijks gedurende een uur gezonde recreatie en ontspanning aan haar leden te bieden.

De trainingen vinden groepsgewijs en verdeeld in leeftijdscategorie, een maal per week plaats onder leiding van een of meer gediplomeerde en deskundige begeleiders in het zwembad “De Joffer” te Voerendaal.

Corona update

Wij mogen weer zwemmen! Klik hier beneden voor meer informatie.

Trainingen

De trainingen vinden groepsgewijs en verdeeld in leeftijdscategorie, een maal per week plaats onder leiding van één of meer gediplomeerde en deskundige begeleiders in het zwembad "De Joffer" te Voerendaal.
Alle trainingen kennen een vast stramien waarin ondermeer aandacht geschonken wordt aan zaken als bevordering van de zwemvaardigheid en bewegingsvrijheid alsmede verbetering van de lichamelijke conditie, zowel op individuele basis als in groepsverband. In het algemeen kent een training de volgende indeling.
Binnen dit kader wordt iedere trainer de vrijheid geboden dit naar eigen inzicht in te vullen doch daarbij zorgdragend voor voldoende variatie en begeleiding. In principe bestaat daarbij de mogelijkheid dat trainers en leden gezamenlijk invulling hieraan geven.

Junioren dienen minimaal in het bezit te zijn van de zwemdiploma’s A en B.

10 minuten warming-up
20 minuten bevordering van de zwemvaardigheid
20 minuten bevordering van de lichamelijke conditie
10 minuten spel

Lidmaatschap

*Alle trainingen vinden plaats op dinsdag. Het bestuur kan indien noodzakelijk van deze leeftijdsgrenzen afwijken.
Groep Tijden Leeftijden Contributie
Junioren 18:00 - 19:00 6 t/m 11 €9.50 / maand
Senioren 19:00 - 20:00 12+
18+
€9.50 / maand
€11.50 / maand
Volwassenen A 20:00 - 21:00 18+ €11.50
Volwassenen B 21:00 - 22:00 18+ €11.50

Betaling van de contributie kan uitsluitend middels automatische incasso geschieden. Ieder nieuw lid machtigt Aqua Chlora daartoe, door het invullen van de daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. De contributie wordt dan automatisch, aan het begin van iedere maand, van de bank- of girorekening afgeschreven.

Aanmelding Lidmaatschap

Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de kassa in Sporthal De Joffer. Tevens is het mogelijk om het aanmeldingsformulier hier te downloaden.

Opzegging Lidmaatschap

Door schriftelijke afmelding dan wel kennisgeving via e-mail.

Contact

Indien u contact wenst op te nemen, verzoeken wij u vriendelijk een email te sturen naar onderstaand adress.

aquachlora (at) outlook.com

Mocht u vragen hebben voor de trainers, dan kunt u hen deze ook direct stellen. Zij zijn normaal gezien ongeveer 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig.


Alle lessen vinden plaats in zwembad De Joffer:
Goswijnstraat 3
6367EB Voerendaal
Telefoon 045 - 575 12 68